IMG_6249.jpeg

Information

Välkommna att söka medlemskap till våran idiella båtklubb. Tillsammans gör vi båtlivet bättre.  

Fyll i dina personuppgifter så vi enklare kan hantera din ansökan!
https://bas.batunionen.se/ExternalComm/ExternalLogin/1758

Nyheter

Styrelse

Ordförande

Vice ordförande/Miljöansvarig
Sekreterare/Webbansvarig
Kassör
Hamnkapten
Varvschef
Anläggningschef
Klubbmästare
Medlemsansvansvarig

 

Kari Ojala
Anders Mälström
Ronja Olsén
Gunnar Stenberg
Anders Lindström
Thomas Lundqvist
Mikael Fabian
Magnus Melander
Luis Montero

 

2020-12-14

Information om nytt arrendeavtal för varvet och hamnen.

 

Vi har under hösten kommunicerat mestadels via nätet och/eller telefon för att få till dessa avtal. Nu har vi fått ett förslag som styrelsen, revisorerna och SMBF har bedömt att vara rimliga.

Avtalet består av två delar, ett för markområdet (Varvet) som enligt gamla avtalet bestod av 3202 kvm varav 2124 kvm användbar uppläggningsyta.  Hamnområdet består av brygglängder 302 kvm varav 180 användbar brygglängd. Dessa uppgifter är från avtalet som är från 1 maj 2005.

Första förslaget i korthet bestod av följande ytor, Hamnanläggning 275 användbara bryggmeter och varvet 4367 kvm varav 3784 kvm användbar markyta. Efter en ny vända med Idrottsförvaltningen så har vi kommit fram till följande,

Arrendeavtalen kommer att vara på 1 år och användbara markytan är 3633 kvm och hamnen består av 213 bryggmeter.

Kostnadsmässigt är det ingen större skillnad. Varvets kostnad blir något högre och för hamnen blir det lägre. Därmed blir det ingen förändring av kostnaden för medlemmarna.

Informaionsblad

Markundersökningar       

Blästning av båtbotten

Förebyggande åtgärder vid förorenad mark

Allmänna Bestämmelser

Information från Stockholm stad

Klicka för att ladda ner.

Årsmötesprotokoll

2017             2018

Miljöregler

SMBF

       Stadgar                   

Information och föreskrifter

LUXBK

Org.nummer: 802506-1790

www.luxbk.se

info@luxbk.se