IMG_6249.jpeg
ASOC4514_edited_edited_edited.jpg

Styrelse

Ordförande
Vice ordförande/Miljöansvarig
Sekreterare/Webbansvarig
Kassör
Hamnkapten
Anläggningschef
Klubbmästare
Medlemsansvansvarig

Ledamot
 

Kari Ojala
Anders Mälström
Johan Ritzén
Gunnar Stenberg
Anders Lindström
Mikael Fabian
Magnus Melander

Tommy Persson
Gunnar Elison
 

Information

Det råder hårt tryck på nya medlemsansökningar läs mer Här

Nyheter

2021-02-09
Information om miljöregler inför sjösättning 2021

Endast skrovrena båtar utan biocidfärger i Lux Båtklubb hamn from säsongen 2021
Läs mer Här

2020-12-14

Information om nytt arrendeavtal för varvet och hamnen.

 

Vi har under hösten kommunicerat mestadels via nätet och/eller telefon för att få till dessa avtal. Nu har vi fått ett förslag som styrelsen, revisorerna och SMBF har bedömt att vara rimliga.

Avtalet består av två delar, ett för markområdet (Varvet) som enligt gamla avtalet bestod av 3202 kvm varav 2124 kvm användbar uppläggningsyta.  Hamnområdet består av brygglängder 302 kvm varav 180 användbar brygglängd. Dessa uppgifter är från avtalet som är från 1 maj 2005.

Första förslaget i korthet bestod av följande ytor, Hamnanläggning 275 användbara bryggmeter och varvet 4367 kvm varav 3784 kvm användbar markyta. Efter en ny vända med Idrottsförvaltningen så har vi kommit fram till följande,

Arrendeavtalen kommer att vara på 1 år och användbara markytan är 3633 kvm och hamnen består av 213 bryggmeter.

Kostnadsmässigt är det ingen större skillnad. Varvets kostnad blir något högre och för hamnen blir det lägre. Därmed blir det ingen förändring av kostnaden för medlemmarna.

Informationsblad

Blästning av båtbotten

Allmänna Bestämmelser

Markundersökningar       

Förebyggande åtgärder vid förorenad mark

Klicka för att ladda ner.

Information från Stockholm stad

Årsmötesprotokoll

2017             2018

Miljöregler

SMBF

Adjungerad

Varvschef

       Stadgar                   

Björn Nilsson
 

Information och föreskrifter