Bottenfärg och sjösättning 2021 Lux BK

Uppdaterad miljöpolicy 2020-06-24

Information om bottenfärgsborttagning 

Miljöförvaltningens rådgivande referensvärden

Miljöpolicy 2018

Miljöfolder 2017

Miljöfolder 2016