top of page

Information om sjösättningen 2023

Sjösättningen 2023 är nu fastställd till lördagen den 17/6.


Det sena datumet beror dels på att tillgången till bryggorna för LuxBk i den nya hamnen är preliminärt förlagd till torsdagen den 1/6 samt dels att vår kranfirma inte har något tidigare datum att vara oss behjälplig.