Nu är det dax för sjösättning!

7 maj 2022 med start kl 07.00 ...


Här finner du information om kommande sjösättningen.


Sjösättning 220507 vid LuxBk


Sjösättningsinformation


Inledning

Äntligen skall våra båtar åter få stifta bekanskap med sitt rätta element. Sju långa månader har förflutit med kyla och snö med båtarna på land, där de inte alls hör hemma.


Från och med torrsättningen 2021 sker ingen kontant betalning för lyftet av din båt . Den slant som var och en betalar för båtlyftet kommer att faktureras i efterhand när det står klar hur mycket krankillarna fakturerat LuxBk. Det är inte per lyft vi betalar, utan det handlar om framkörningskostnader av lyftfordonen, etablering på plats, samt hur lång tid vi kollektivt anser att vi måste disponera fram till dess att sista båt som skall sjösättas ligger i vattnet.


Den som av någon anledning inte kan eller ska sjösätta sin båt med våra inhyrda kranar på sjösättningsdagen, vänligen ta omedelbar kontakt med varvschefen på telefonnummer 073 870 48 38.


Sjösättningen


Enskild närvaroanmälan sker vid kontoret direkt vid ankomst på morgonen. Där skall i de fall din båt skall lyftas uppvisas för båten gällande skadeförsäkring. En lista för turordning kommer att anslås i klubbstugan på sjösättningsdagens morgon. Samtliga båtägare skall kontrollera vilket turnummer den egna båten tilldelats för sjösättning. Även en lista för tilldelade hamnplatser kommer att anslås på varvet senast på sjösättningsdagens morgon.

Kl. 07.30 Varvet och båtarna klara för sjösättning.

Kl. 07.45 Samling och information från varvschefen. Arbetslag kommer att utses och arbetsuppgifter kommer att tilldelas av varvschef och hamnchef.

Kl. 08.00 Sjösättning påbörjas.

Kl. 12.00 ca: bryter vi för lunch. Tag med även egen måltid, dryck och kaffe om du så önskar.

Kl. 12.30 Nya arbetslag och uppgifter tilldelas

Kl. 12.35 Sjösättning fram till det att samtliga båtar som skall sjösättas ligger i vattnet och att varvschefen förklarat sjösättningen för avslutad.


Övriga regler i samband med sjösättningen


Båtägaren ansvarar för att båten är skadeförsäkrad.

Slingmarkering skall finnas tydligt anbringade på den båt som skall sjösättas.

Se till att ni har städat under båtarna inför sjösättningen, och det då innan själva sjösättningstillfället.

Det får inte finnas saker vid eller under båten som kan skada de personer som är behjälpliga med lyftet av båten.

Vaggor, trailers, bockar m.m. skall vara väl synligt märkta med namn och telefonnummer före hemgången den 7/5.


Ni som har lång erfarenhet av båtlivet och sjösättningar, hjälp och instruera våra nya medlemmar i alla moment för en säker sjösättning av båten .

Master eller andra lösa föremål får inte ligga på båten vid lyft.

Båtägaren eller den av båtägaren särskilt utsett ombud för båten, kallas vidare här även den för båtägaren, skall alltid närvara vid lyft och transport.

Alla båtägare som ska vara med på sjösättning är skyldiga att gemensamt hjälpa till med sjösättning av samtliga båtar och arbetet på varvet under det aktuella passet.

Vid sjösättning skall båtägaren infinna sig i tid före lyftet av den egna båten. Samtliga båtar som ska sjösättas måste förses med tillräckligt lång ”hålltamp”, ca: 10 meter, i såväl för som akter.

Båtägaren är uppdragsgivare vid lyft och transport.

Båtägaren godkänner lyft och transport av båten till varvschef, hamnchefen, kranföraren eller tillförordnad.

Båtägaren ansvarar för att slingen är rätt justerad vid lyft då givare och axlar annars kan förstöras. ”OBS LuxBk ersätter INTE sådana skador”.

Om Du har en långkölad båt, förbered säkringstamp till lyftstroppar genom så kallad ”straffning”.

Båtägaren måste själv kontrollera hur långt man kommit i turordningen, funktionärerna ska inte behöva leta efter den som står på tur.

Om för tillfället aktuell båtägare inte har gett sig tillkänna då det är dennes tur, lyfts i stället nästa båt med eventuella komplikationer som följd.

Klubben rekommenderar att man före eget lyft håller sig på hamnplanen och vid behov hjälper andra båtägare med deras förberedelser om man själv är helt klar med sin egen båt. På detta sätt har man dels kontroll på turordningen, dels ger det stora möjligheter till att man själv får hjälp vid det egna lyftet.

Tänk på att vid lyft av båt är klämrisken stor! Gå undan i lyftets initialskede.

Gå eller uppehåll dig inte under en båt i upplyft läge!

Sjösatt båt flyttas omgående från sjösättningsbryggan och förtöjs i hamnen vid av hamnchefen anvisad plats. Därefter går båtägaren tillbaka till varvet för att delta i sjösättningsarbetet.

När din båt kommit i vattnet är det bra om motorn startar direkt. Annars köar det på och nästa båt kan inte komma i om din båt som ett led i att den inte startar ligger kvar vid bryggan. Se över startbatteriet och provstarta din motor innan sjösättningsdagen för att undvika problem i det avseendet.


Annan övrig information


De som vet med sig att de har tillhörigheter som bara ”lagras” i våra gemensamma utrymmen, vänligen avlägsna dessa för allas trevnad och framkomlighet i god tid före sjösättningen. Många vill nyttja dessa utrymmen för målning, lackering och slipning i en månads tid innan sjösättningstillfället.

Vidare, senast på sjösättningsdagen, ska dina tillhörigheter så som presenningar, båtbockar stegar mm. mm vara märkta och undanplockade. Detta för att eliminera risken för att dina tillhörigheter får fötter eller forslas bort.


Väl mött önskar

Tf varvschef vid LuxBk

IMG_0332.PNG