• Lux Båtklubb

Ny styrelse och nya stadgar ...

Lux BKs fortsatta årsmöte har den 27 april 2022 fattat beslut om ny styrelse, revisorer och valberedning. Klubbens nya styrelse, revisorer och valberedning framgår enligt nedan.


Styrelse

Lena Nergårdh, ordförande

Gunnar Stenberg, vice ordförande

Johan Ritzén, sekreterare

Mats Selin, kassör

Björn Nilsson, varvschef

Anders Lindström, hamnchef

Mikael Fabian, anläggningschef

Daniel Urbaniak, klubbmästare och miljöansvarig

Peter Ewetz, kajakansvarig

Tommy Persson, medlemsansvarig


Revisorer

Jean Paul Wall

Svante Rosén


Valberedning

Luis Montero, sammankallande

Eric Appelquist

Kari Ojala


På Lux BKs efterföljande extra föreningsmöte samma dag beslutade föreningsmötet om att anta ändring av föreningens stadgar avseende §8.1 som avser styrelsens sammansättning. Kortfattat innebär beslutet att antalet ledamöter i styrelsen kan minskas. Detta var beslut 2 av 2 för att stadgeändring skall vinna laga kraft. Föreningsmötet beslutade även om omedelbar justering av beslutspunkten. Detta innebär att klubben nu från och med 2022-04-27 har nya uppdaterade stadgar.


De nya stadgarna bifogas med denna information här nedan och finns även publicerade på klubbens hemsida under dokument.


Styrelsen änskar alla medlemmar en härlig båtsommar !

Lux BKs stadgar 220427
.pdf
Download PDF • 233KB
IMG_0332.PNG