Datum för torrsättning 2021

Ordinarie torrsättning kommer att ske lördagen den 9 oktober 2021 med samling kl 07.00. De större båtarna kommer att torrsättas dagen före på fredagen den 8 oktober 2021.