IMG_0332.PNG

Viktig information!

Klicka nedan för att läsa hela informationen.

Lux Båtklubb

Lux Båtklubb är en ideell förening som har till ändamål att främja ett aktivt lokalt båtliv. Klubben skall tillvarata medlemmarnas intressen beträffande hamnplatser och vinterförvaring av medlemmarnas fritidsbåtar, verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap. 

Klubben bildades den 26 oktober 1934 och har sitt verksamhetsområde i Stockholm på Lilla Essingen. Klubben var vid starten öppen för medarbetare vid Electrolux anläggningar på Lilla Essingen. Företaget bidrog till klubbens verksamhet bl a genom att bygga båtskjul och sätta upp en kran för lyft av båtar. Hamnen och varvet var vid denna tid på Lilla Essingens sydvästra sida på företagets mark och fortfarande finns den gamla hamnbassängen kvar.

Företaget bidrog även till klubbens verksamhet genom att redan 1936 köpa in Hägerön intill Grinda i Stockholms skärgård som fick nyttjas som sk klubbholme. Knytningen till Electrolux trappades ner under slutet av 1900-talet och upphörde helt i och med att vi inte längre disponerar klubbön sedan år 2002. 

Klubbens historia

Nyhetsbrev

2020-11-13
2020-07-15
2020-05-14
ASOC4514_edited_edited_edited.jpg

En ideell båtklubb för ett aktivt båtliv!