top of page

Hamnanläggning

Klubbens hamnanläggning består av tre bryggor med totalt ca 70 st hamnplatser. Bryggorna är belägna på Lilla Essingens nordöstra strand mittemot Kungsholmen.

På bryggorna finns belysning samt tillgång till vatten och el.

Bryggorna med tillbehör ägs av klubben.

Medlemmar får nyttja vatten och el i normal omfattning. Behöver man el till sin båt i hamnen får man nyttja det under maximalt ett dygn. Behövs el under en längre tid ska man kontakta hamnchefen för godkännande.

Hamnchefen ger nödvändiga direktiv för nyttjandet av hamnplatsen.

Kontakta hamnchefen om du har frågor eller om du vill anmäla om något fel har inträffat.

Hamnchef

Vänligen kontakta hamnchefen om du som medlem har frågor om klubbens hamnanläggning.

Anders Lindström

Hamnchef

073 517 98 79

IMG_0332.PNG
bottom of page