top of page

Varvsanläggning

Klubbens varvsanläggning består av ett markområde i anslutning till hamnanläggningen att användas för vinterförvaring av medlemmarnas fritidsbåtar. Varvsanläggningen har ca 70 st platser för vinterförvaring. Därutöver har klubben även ett utrymme för förvaring av ca 15 st kajakplatser.

På varvet finns även övriga utrymmen såsom klubbhus, verkstad och snickeri. Klubben har även tillgång till motorkran, mastkran och truck att användas i samband med sjö och torrsättningar samt vid på- och avmastningar.

Klubben har även skåp för utlåning till medlemmarna.

Varvschefen ger nödvändiga direktiv för nyttjandet av varv och varvsplatser.

Kontakta varvschefen om du har frågor eller om du vill anmäla om något fel har inträffat.

Varvschef

Vänligen kontakta varvschefen om du som medlem har frågor om klubbens varvsanläggning.

Björn Nilsson

Varvschef

073 870 48 38

IMG_0332.PNG
bottom of page