top of page

Information om verksamheten

Lux båtklubb bildades 1934 och har idag ca 110 st medlemmar. Klubben är medlem i Saltsjön-Mälarens båtförbund (SMBF). Klubben finns belägen på Lilla Essingen i Stockholm och har ca 70 st hamnplatser och varvsplatser och ca 15 st kajakplatser.

Klubben är en ideell förening vilket innebär att medlemmarna själva utför alla arbeten såsom skötsel, drift- och underhåll av klubbens hamn- och varvsanläggning med därtill hörande byggnader och utrustningar samt därutöver klubbadministration. Klubben bedriver även egen hamnvakt under säsong som skydd för medlemmarnas båtar i hamn. Som medlem behöver du således bidra både med egna arbetsinsatser och utföra hamnvakt.

Klubben beviljar medlemskap för dig som privatperson.

Klubben har för närvarande full beläggning till sina platser och därtill många sökande som står i kö för medlemskap. Omsättningen på platser är låg varför man som sökande får vara beredd på att kötiden för medlemskap är många år.

 

Som medlem välkomnar vi dig som förstår och stödjer idén med en allmännyttig ideell förening som ska främja båtlivet. Som medlem måste du vilja bidra med dina kunskaper, erfarenheter och arbetsinsatser. Medlemskapet förutsätter således att du kan och vill bidra med detta och inte bara betala medlemsavgifter.

Ytterligare information om klubbens verksamhet finner du på efterföljande undersidor.

IMG_0332.PNG
bottom of page