top of page

Bli medlem

Lux båtklubb är en ideell förening för människor som är intresserade av båtliv. Här tar vi hand om vår egen båt men även klubben och dess hamn- och varvsanläggning med tillhörande byggnader och utrustningar.

I medlemskapet ingår således ett kollektivt ansvar, som vi visar genom att gå nattvakt och skydda våra klubbkamraters båtar, precis som de skyddar din. Vi städar, reparerar och underhåller både hamnen och varvet. Alla medlemmar ställer upp och bidrar med sin förmåga, erfarenhet och kompetens för att hjälpa till när något behöver göras. Vi är alla kamrater och tillsammans gör vi vad vi kan för klubbens bästa.

Som medlem i Lux båtklubb får du del i en klubbgemenskap som berikar och förenklar ditt båtägande. Du får bl.a. tillgång till:

  • Sommar- och vinterplats

  • Upptagning och sjösättning med kranlyft

  • Tillgång till klubbåten De lux

  • Verkstad och miljöstation på varvet

  • Vakthållning

Våra regler

Under fliken Dokument så hittar du våra stadgar och ordningsregler.

Läs noga igenom dessa dokument så att du har förstått dels vad det innebär att vara medlem i Lux båtklubb samt dels att du godkänner att följa klubbens regler.
Vidare gäller att alla fritidsbåtar i Stockholm ska vara sanerade från giftiga bottenfärger. Detta innebär att man som sökande antingen kan visa att man har en båt som är sanerad genom dokumentation (kvitton, bilder, intyg etc) eller att man på egen bekostnad genomför en giftmätning av båtens skrov.

Sökande som inte har sanerad båt kommer inte att beviljas medlemskap.

Kötid ...

Kötiden i vår klubb varierar. Det är svårt att bedöma hur lång kötiden är vilket beror dels på hur många personer som köar samt även av att båtplatserna är olika breda. Kötiden styrs förutom av din kötid även av hur stor den lediga båtplatsen är och om din båt passar till den platsen.

För närvarande har vi många sökande som köar för medlemskap.

Som sökande får du räkna med att kötiden är flera år.

Ansökan om medlemskap

Har du intresse av att bli medlem i Lux båtklubb efter att du har läst och förstått innebörden av ett medlemskap, så är du välkommen att ställa dig i kö för medlemskap.

Detta gör du genom att du fyller i en medlemskapsansökan som finns på länken nedan.
Där får du registrera dig ett konto och fylla i din ansökan.
Du kommer då att placeras i klubbens kö som sökande till medlemskap.

 

Välkommen med din ansökan !

IMG_0332.PNG
bottom of page