top of page

Klubbens historia

Klubben bildades den 26 oktober 1934 och har sitt verksamhetsområde i Stockholm på Lilla Essingen. Klubben var vid starten öppen för medarbetare vid Electrolux anläggningar på Lilla Essingen. Företaget bidrog till klubbens verksamhet bl a genom att bygga båtskjul och sätta upp en kran för lyft av båtar. Hamnen och varvet var vid denna tid på Lilla Essingens sydvästra sida på företagets mark och fortfarande finns den gamla hamnbassängen kvar.

Företaget bidrog även till klubbens verksamhet genom att redan 1936 köpa in Hägerön intill Grinda i Stockholms skärgård som fick nyttjas som sk klubbholme. Knytningen till Electrolux trappades ner under slutet av 1900-talet och upphörde helt i och med att vi inte längre disponerar klubbön sedan år 2002.

 

Varvet flyttades 1971 till nuvarande område och hamnen flyttade till samma sida av Lilla Essingen år 2000 när bostäder började byggas på området. Klubbens varvsområde minskades 2005 i samband med att Stockholm Entreprenad etablerade sig på en del av varvsområdet. På varvsområdet finns idag verkstadsutrymmen, målarbod, mastskjul, förvaringsutrymmen och klubbrum. När Essinge Båtklubb tvingades lämna Lilla Essinges sydöstra del och flytta till nuvarande område flyttade vi Lux bryggor något längre från Essingeleden till nuvarande läge. Detta gjordes vintern och våren år 2005 då klubben även införskaffade bojar och tillverkade bojstenar. På bryggorna finns nu el och dricksvatten framdraget.

 

Under 2007 införskaffades och renoverades klubbens flytande vaktlokal De Lux. De Lux är ett komplement till verksamheten och nyttjas dels av styrelsen i samband med styrelsemöten, dels av medlemmarna i samband med nattvaktspassen samt dels genom enskilda bokningar av medlemmarna för avkoppling och rekreation såsom sol och bad och även i förekommande fall bastubad.

 

Klubben arrenderar hamn- och varvsområdet av Stockholms Stad. I arrendeavtalet anges bl a tydligt att klubben skall bedriva båtklubbsverksamhet och vara en ideell förening utan vinstsyfte. Där anges även att hamnen endast får nyttjas mellan den 15 april och 15 november samt att sjösättning och avstädning av varvsområdet skall vara klart till senast den 1 juni varje år. Torrsättning eller uppläggning får ske tidigast den 15 september.      

.

IMG_0332.PNG
bottom of page