top of page

Klubbåten Delux

Klubbåten Delux är klubbens flytande vaktlokal som ligger förlagd vid klubbens västligaste brygga under båtsäsongen. I Delux finns en köksdel, en trivseldel i samma utrymme samt omklädningsrum. Delux är 10.5m x 4.1m (”huset” är ca 25 kvm). På akterdäck finns en dusch monterad med varmt och kallt vatten. På fördäck finns ett stort utrymme med soffgrupp och bord för samkväm. På styrbord sida finns även en badstege monterad.

Den är i första hand avsedd för hamnvakten nattetid och i andra hand för styrelse- och klubbmöten. Därutöver kan Delux också nyttjas av medlemmar i LUX Båtklubb.

Regler för användande finns anslagna dels i Delux samt dels i klubbstugan på varvet.

Klubbmästaren ger nödvändiga direktiv för nyttjandet av Delux.

Kontakta klubbmästaren om du har frågor eller om du vill anmäla om något fel har inträffat.

Klubbmästare

Vänligen kontakta klubbmästaren om du som medlem har frågor om klubbåten De Lux.

Daniel Urbaniak

Klubbmästare, miljöansvarig

070 835 91 14

IMG_0332.PNG
bottom of page