top of page

Dokument

Här finner du klubbens gällande dokument i form av stadgar, föreskrifter, instruktioner och övrig information.

Dokument i form av protokoll från årsmöten finner du genom att logga in i BAS.

Stadgar, föreskrifter och information mm

Här finner du klubbens stadgar, föreskrifter och övrig information som berör både dig som medlem och klubben.

Årsavgifter 2024

Lux BKs årsavgifter

2024-03-23

Ansökan om friår

Ansökan om friå

20240223

Stadgar

Lux BKs stadgar

2023-05-23

Information och föreskrifter

Information och föreskrifter för medlemmar gällande Lux båtklubb.

2014-03-18

Höst-vårmöte 2021 - Powerpoint presentation

Powerpoint presentation från Lux BK:s höst-vårmöte 2021

2022-02-23

Bilaga till arrendeavtal

Stockholm stads allmänna bestämmelser avseende båtuppläggningsområden och hamnanläggningar, bilaga 1, avtalsnr 102012

Odaterad

Information från Stockholms stad

Stockholms stads nya avgifter för ideella fritidsbåtklubbar i Stockholm

2018-01-23

Mall till nyttjanderättsavtal

Nyttjanderättsavtal för medlemmar avseende upplåtelse av hamn och varvsplats.

2018-10-05

Information från Svenska Båtunionen

Information om båtklubbsförsäkring.

Odaterad

Lux BKs försäkringsbevis

Försäkringsbevis från Svenska Sjö för perioden 2020

Odaterad

Miljö

Information om miljöregler och avfall

Lux BKs miljöpolicy och miljöprogram

Miljöprogram/policy för Lux båtklubb.

2023-04-22

Information från Stockholms stad

Information om föroreningar på båtuppläggningplatser.

2017-04-04

Information från Länsstyrelserna, Statens geotekniska institut och Naturvårdsverket

Tillfälliga riskförebyggande åtgärder vid förorenad mark. Uppställningsplatser för fritidsbåtar.

Odaterad

Liljemark Consultings undersökning av parkmark och båtuppläggningsplatser

Översiktliga miljötekniska markundersökningar - Parkmark och båtuppläggningsplatser i Stockholm

2017-12-20

Båtsanering

Instruktioner och regler till medlemmarna som gäller i samband med sanering av båtskrov.

Lux BKs informationsbrev om skrovrena båtar utan biocider

Endast skrovrena båtar utan biocidfärger i Lux båtklubb hamn from säsongen 2021.

Jan 2021

Information från Stockholm stad

Information om spärrfärger på båtskrov.

2020-02-12

Lux BKs information om borttagning av bottenfärg

Info beträffande borttagning av båtbottenfärg.

Nov 2019

Information från Stockholms stad

Miljöförvaltningens rådgivande refernsvärden för utfasning av biocider på båtskrov.

April 2019

Lux BKs information om blästring av båtbotten

Viktig information från Lux Båtklubb angående blästring av botbotten.

2018-04-26

IMG_0332.PNG
bottom of page