top of page

Miljöprogram

Lux båtklubb bedriver ett aktivt miljöarbete och har tagit fram ett miljöprogram som följer de krav som ställs från stat, kommun och övriga myndigheter vilket alla medlemmar är skyldiga att följa i samband med sitt nyttjande av klubbens anläggningar. Miljöprogrammet består av följande:

 

  • Lux BKs miljöpolicy

  • Lux BKs miljöregler

  • Lux BKs avfallshanteringsplan

  • Lux BKs utfasningsplan - båtbottenfärg

På efterföljande undersidor kan du läsa om klubbens gällande miljöpolicy, miljöregler, avfallshanteringsplan och utfasningsplan - båtbottenfärg.

IMG_0332.PNG
bottom of page