top of page

Lux båtklubbs utfasningsplan - båtbottenfärg

Mera info: https://tillstand.stockholm/batklubbar/

 

För att klara Stockholms Stad Miljöförvaltnings krav att båtklubbars båtars bottnar som har hamnplats i Mälaren ska vara rena från tenn, koppar, zink och bly som är uppmät av Happy Boat 2018-05-05.

 

Lux Båtklubb har tagit fram en utfasningsplan för att klara satta mål vid sjösättning år 2021.

 

Fas1: Hösten 2018 - Alla båtar med ten > 50µg samt koppar > 3000µg

Fas2: Hösten 2019 - Alla båtar med koppar och zink > 1000µg

Fas3: Hösten 2020 - Alla båtar med koppar och zink mellan 100µg > 1000µg

IMG_0332.PNG
bottom of page